Kätte on jõudnud lehesadude aeg ning tegemist ootavad sügisesed heakorratööd. Põhiraskused õuealade korrashoiuga tekivad just sügise lähenedes, kuna just siis on heakorratööd kõige mahukamad.