Jääpurikate eemaldamine ja lumekoristus majade katustelt

Vastavalt kehtestatud heakorra eeskirjadele on kõigil kinnistuomanikel kohustus vältida jääpurikate ning lumemassiivide langemist tänavatele ja kõnniteedele.
My Property pakub kõigile majaomanikele ja korteriühistutele jääpurikate eemaldamise ning lumekoristuse teenust. Õigeaegne jääpurikate eemaldamine tagab ohutuse nii tänaval kui ka koduhoovis liikudes.
Meie teenused:

  • jääpurikate eemaldamine räästast ja katuseservast 
  • era- ja kortermajade ning tööstushoonete lame- ja viilkatuste puhastamine lumest
  • lumekoristus maapinnalt
 
Teostame lumekoristust nii lepingulise hoolduskoristuse alusel, kui ka ühekordse teenusena. 
 

Küsi hinnapakkumist